logo snlogo

team Brandveiligheid

team brandveiligheid

Het team Brandbeveiliging draagt zorg voor een zo brandveilig mogelijk evenement. Aan de hand van een (vooraf gemaakte) risicoanalyse worden tijdens de opbouw van een evenement over het hele terrein brandblussers geplaatst en brandgangen aangegeven. Verder worden alle grote tenten gecontroleerd op de aanwezigheid van noodverlichting, vrije nooduitgangen en de aanwezigheid van blussers.

Wanneer de plaatselijke brandweer de genomen maatregelen komt controleren, zijn mensen van het team aanwezig om tekst en uitleg te geven en eventuele verbeteringen te noteren.

Tijdens het evenement zelf controleert het team of een eventueel stookverbod gehandhaafd wordt en of kooktoestellen en gasslangen veilig zijn en veilig worden gebruikt. Ook wordt gecontroleerd of de door ons geplaatste brandblussers nog in orde zijn.

Tenslotte is het team voor de organisatie van een scoutingevenement vraagbaak voor alles wat met brandpreventie en bijbehorende regelgeving te maken heeft. Dit zowel vooraf als tijdens een evenement.

Algemene informatie

website
-
emailadres
-
telefoonnummer
-


Bijzondere functies

Teamhoofd(en)

Materiaalcoördinator(en)