logo snlogo

team Tenten en Terrein

Het team Tenten en Terrein beheert in Lelystad de tenten en diverse materialen voor het inrichten van terreinen. Hierbij moet worden gedacht aan vlaggen, vlaggenmasten, pionierhout, touw en een aantal kisten met los, klein gereedschap. Een deel van deze materialen wordt door het jaar heen verhuurd. Echter de meeste tijd wordt gestoken in de grote landelijke scoutingactiviteiten. Het team heeft daarbij een zeer gevarieerd vakgebied en kent een duidelijke tweedeling tussen advisering en uitvoering. Het team bestaat voor een deel uit mensen die beroepsmatig raakvlakken hebben met dit werk, zodat professioneel kan worden gewerkt.

Advisering

In de voorbereidende periode heeft het team een adviserende rol bij de inrichting en het gebruik van het terrein. Wat zijn de mogelijkheden van een terrein en - misschien nog belangrijker - de onmogelijkheden. Het team heeft daarvoor zicht op de bodemgesteldheid, wegcapaciteiten en natuurlijke barrieres in het terrein die van belang zijn bij de inrichting. Het team adviseert samen met Deco-Art over de "huisstijl" van de bewegwijzering, over de "welstand" van geplaatste (decoratieve) objecten en de lokatie en omvang van de tenten.

Uitvoering

Tijdens het evenement is het team voornamelijk uitvoerend bezig. Het team wordt daarvoor meestal uitgebreid tot ongeveer 30 à 40 personen die zich specifiek voor dat evenement hebben opgegeven. Zij bouwen de algemene tenten, de meeste grote pionierobjecten, brengen bewegwijzering aan en zorgen voor de verdere inrichting en aankleding van het terrein. Hierbij wordt gewerkt met een uitgebreid scale aan materialen. Rijplaten, steigermateriaal, portocabins, pionierhout en touw, podia, vlaggemasten en verkeers- en informatieborden.
team Tenten en Terrein

team Tenten en Terrein

Algemene informatie

website
-
emailadres
-
telefoonnummer
-


Bijzondere functies

Teamhoofd(en)

Materiaalcoördinator(en)